Prawie połowa (47%) Polaków chciałaby na bieżąco śledzić informacje na temat niepełnosprawnych sportowców. Niewiele mniej (45%) chce obejrzeć paraolimpiadę w Rio de Janeiro. Wśród fanów sportu ten odsetek rośnie do 72%! Najwięcej Polaków podziwia takich sportowców i postrzega ich jako przykład pokonywania własnych słabości*.

Prawie połowa (47%) Polaków chciałaby na bieżąco śledzić informacje na temat niepełnosprawnych sportowców. Niewiele mniej (45%) chce obejrzeć paraolimpiadę w Rio de Janeiro. Wśród fanów sportu ten odsetek rośnie do 72%! Najwięcej Polaków podziwia takich sportowców i postrzega ich jako przykład pokonywania własnych słabości*.

Polacy o niepełnosprawnych sportowcach

Ponad 20% Polaków deklaruje zainteresowanie sukcesami i karierą polskich zawodników niepełnosprawnych. Dla 19% respondentów z tej grupy powodem zainteresowania jest fakt, że są to świetni i utytułowani sportowcy, dla części osób (14%) jest to element ogólnego zainteresowania sportem. Aż 66% spośród zainteresowanych po prostu podziwia ich za determinację i przekraczanie własnych barier. Według psychologii sportu to nie samo zwycięstwo jest najważniejsze, tylko droga do sukcesu. Patrząc z tej perspektywy można by powiedzieć, że niepełnosprawni sportowcy za swoją trudną i wymagającą drogę do sukcesów powinni być jeszcze bardziej doceniani przez kibiców.

Jak często jednak Polacy zauważają informacje w mediach na temat niepełnosprawnych sportowców? Najwięcej (35%) zaledwie kilka razy w roku. Druga w kolejności grupa tj. 30% respondentów odpowiedziała, że na takie informacje trafia raz na kilka lat przy okazji olimpiady. Aż 22% nigdy nie zauważyło takich informacji w mediach. Właśnie brak informacji w mediach jest podawany jako jedna z głównych przyczyn braku zainteresowania niepełnosprawnymi sportowcami (po ogólnym braku zainteresowania sportem). Polacy na pytania o odczucia związane z niepełnosprawnymi sportowcami najczęściej odpowiadali: dają przykład jak pokonywać własne słabości i bariery (37%), podziwiam ich (34%), mogą być wspaniałą inspiracją dla dzieci i młodzieży (18%), to tacy sami sportowcy jak pełnosprawni (15%).

* Badanie opinii i zainteresowania Polaków sportowcami niepełnosprawnymi, TNS Polska dla Renault Polska, kwiecień 2014, ogólnopolska reprezentatywna grupa Polaków w wieku 15+

Do pobrania:
Komunikat – POLACY CHCĄ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPORTOWCACH
Zdjęcie – POLACY CHCĄ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPORTOWCACH