Nasza odpowiedzialność społeczna znajduje swoje odzwierciedlenie w licznych, prowadzonych przez nas działaniach oraz wspieranych przez nas projektach – mówi Carlos Ghosn, Prezes i Dyrektor Generalny Renault.

Renault to nie tylko producent wysokiej jakości samochodów, ale także firma zaangażowana społecznie w każdym z krajów, w których sprzedaje swoje produkty. Zgodnie ze strategią Renault, żadne przedsiębiorstwo nie może skupiać się wyłącznie na wynikach ekonomicznych, a wręcz ma obowiązek zaangażować się w życie społeczne kraju, w którym prowadzi działalność.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to dla Renault przede wszystkim działania w zakresie różnorodności, edukacji, bezpieczeństwa i trwałej mobilności dla wszystkich. Wsparcie sportowców niepełnosprawnych jest częścią planu Handi@Renault, promującego ideę różnorodności oraz społeczną i zawodową integrację osób niepełnosprawnych, zarówno w środowisku pracy jak i w społeczeństwie. Od wielu lat w ponad 30 krajach Renault inwestuje miliony euro w ramach swojej polityki CSR. Grupa zaangażowała się w setki akcji obywatelskich bezpośrednio lub poprzez stowarzyszenia partnerskie. Działania te miały za zadanie podnieść świadomość w zakresie bezpieczeństwa drogowego, integracji poprzez mobilność i edukację oraz wyrównywanie szans.

Renault finansuje i nadzoruje wiele lokalnych i międzynarodowych projektów mających na celu znaczne zmniejszenie nierówności w dostępie użytkowników do mobilnego transportu. Firma jest zaangażowana w międzynarodowy program „Mobilność dla Rozwoju”, działający pod egidą Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Grupa Renault stworzyła program na rzecz przedsiębiorczości społecznej – Renault MOBILIZ, aby pomóc ludziom uzyskać jak najlepszy dostępu do mobilnego transportu.

Szkolny Klub Bezpieczeństwa_odznaka